Egyéb kategória

Alapítványi kérés

Kedves Szülők, Tisztelt Vállalkozók és Támogatóink!

2020. év elején köszönetet mondunk mindazoknak a támogatóinknak, akik az elmúlt években adójuk 1%-át alapítványunk részére felajánlották, vagy készpénz befizetésével támogatták céljaink megvalósítását.

Jól bevált szokás, hogy alapítványunk munkáját a szülők havonta 1.000 Ft-os összeggel támogatják gyermekenként. Ha módjuk és lehetőségük van erre, kérem segítsék munkánkat, hiszen az alapítvány csak így tud működni és csak így tudja megfelelő célra fordítani a befolyt adományösszeget.

Ezúton is tisztelettel fordulunk Önökhöz, hogy az adóbevallások során se feledkezzenek meg az egyházak és a civil szervezetek támogatásáról.

Kérjük, hogy az egyik 1%-ot a Szent Imre Katolikus Alapítvány javára adószáma: 18792038-1-15, a másik 1 %-ot Magyar Katolikus Egyház részére, technikai száma: 0011 vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház, technikai száma 0035vagy a Magyarországi Református Egyház, technikai száma: 0066részére szíveskedjenek felajánlani.

Köszönettel fogadunk készpénzes adományokat is, amelyhez a bankszámlaszámunk:
10404405 – 44023162 – 0000000

Köszönettel!

Jó egészséget és kitartást kívánva ebben a mostani helyzetben!

Baranyiné Adamovics Zita

alapítványi elnök