Örömteli tavasz – elismeréseket kapott az óvoda

2019.03.01-én került sor a 2018-as év Családháló Díjak átadására, melyre intézményünket és vezetőnket is jelölték.

Intézményi kategóriában a Szent Imre Katolikus Óvodát: 2018 óvodája címre.

Egyéni kategóriában Imre Lászlóné intézményegység vezetőnket, a Katica csoport óvónőjét: 2018 óvónője címre.

A Családháló díjat 2013-ban alapították. Célja, hogy nyilvános elismerésben részesítsen olyan embereket, intézményeket, akik a gyermekekért történő munkájuk során különösen sokat, vagy kiemelkedőt tettek a gyermekekért és a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár. A beérkezett jelölteket a Családháló csapata döntése alapján választják ki elsődlegesen. A Családháló díj első része tehát a jelölések leadásából áll, majd ezt követi egy rövid szavazási időszak, mikor a jelöltekre lehet szavazni egy meghatározott internetes felületen. Ennek eredményét összesítve kerül kiosztásra a díj ünnepélyes keretek között a Budapesten megrendezésre kerülő díjátadó rendezvényen.

Járku Sára nagycsoportos kislány édesanyja négy évnyi tapasztalatát óvodánkról összegezte a beadott jelölésben. Az óvodában folyó kedvességet, magas fokú szakmai tudást így is szerette volna ezzel a jelöléssel meghálálni. Pályázatot nyújtott be, a jelölését a bizottság elfogadta bekerültünk mindkét kategóriában a legjobb 15 közé, melyet követően februárig lehetett az internetes felületen szavazni a jelöltekre. A jelöltek közül, csak egy kaphatta meg kategóriánként a legjobb címet. Az ünnepélyes átadóra minden jelöltet meghívtak. Óvodánk és Imre Lászlóné Katika emléklapot kapott, a gyermekekért és a családokért végzett kiemelkedő lelkiismeretes munkáért.

2019.05.31. Pedagógusnap

„Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa” „Margócsy Emil-díj” kitüntetésre terjesztette fel az intézmény vezetése Imre Lászlónét, a Szent Imre Katolikus Óvoda intézményegység vezetőjét. Nagy örömünkre megítélték számára ezt a díjat. Ez nagyon nagy elismerés, évente ezt a díjat csak három fő kaphatja meg Nyíregyháza nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok közül.

Katika 36 éve óvodapedagógus, nagy odaadással, kiváló eredményességgel a keresztény és nemzeti értékek iránti elkötelezettséggel gyakorolja óvodapedagógusi hivatását. Pályáját a 23. számú Napközi Otthonos Óvodában kezdte a Tünde utcán, majd a Búzaszem Óvodába került, ahol óvodavezető is volt. Intézményünkben az óvoda megalapítása óta, 2012-től dolgozik, óvodapedagógusként és intézményegységünk vezetőjeként. Mind óvodavezetőként, mind óvodapedagógusként kiváló munkát végez, emberséges, humánus.

Ugyan óvodánk csak hét éve működik, de már ezen idő alatt is az óvodaépítés, az óvoda bővítése mellett szép sikereket értünk el vezetésével. Folyamatosan segíti a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye régebbi és újonnan szerveződő óvodáit, kihelyezett képzéseket szervez. A Katolikus Pedagógiai Intézettel kezdettől fogva aktív kapcsolatot tart fenn, a folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségének biztosításával, illetve országos szakmai nap megszervezésével és megvalósításával.

Célja a keresztény és nemzeti értékek, valamint az új szakmai ismeretek felkutatása, átadása, beépítése a mindennapi gyakorlatba. Nyíregyháza MJV testvér- és partnervárosi nemzetközi programjába bekapcsolódva már 5. alkalommal szervezzük meg vezetésével a „Határtalanul” program keretében a Kárpát-medencei két napos találkozót határon túli magyar résztvevőkkel a nemzeti összetartozás és a határokon átívelő nemzetegyesítés elősegítése jegyében, a város vezetőivel és az önkormányzat területi képviselőjével együttműködve.

A hátrányos és nehéz helyzetben élő gyermekek és családok támogatását, segítését kiemelt feladatának tekinti. Az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció elősegítése érdekében különböző programokat és karitatív akciókat szerve.

Így a díj megítélésekor Nyíregyháza MJV minden szempontot figyelembe véve, méltán ítélte neki ebben az évben a díjat. Köszönjük, hogy személyiségével, odaadó munkájával erősíti óvodánk kicsiny csapatát.

“Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából épít-e. Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája.” (1 Korintusiaknak 3,12-13)

Baranyiné Adamovics Zita

%d blogger ezt szereti: