Továbbképzések

Országos szakmai nap óvodánkban

(2018. december 5.)

A Katolikus Pedagógiai Intézet felkérésére országos szakmai napot tartottunk, melynek keretében az érdeklődők betekintést nyertek óvodánk mindennapi életébe, a Szentek projekt keretében. A csoportokban örömteli tevékenységek, játékok közepette Szent Imre, Szent Márton, Szent Erzsébet és Szent Miklós életével ismerkedtek meg a gyermekek.

A Katica csoport projektje: Szent Imre herceg bátorsága: Szent Imre bátorságával, életének, a szentek példájával az erkölcsi érzelmek erősítése volt a célunk. A projekt élményszerűvé tételéért közös kirándulást szerveztünk Vajára a várhoz, ahol a gyermekek megismerkedhettek a középkori élet körülményeivel. Ez segítséget nyújtott ahhoz, hogy később a csoportszobát is átalakíthassuk. A projekt során a csoportszoba és a gyermekek tevékenységei is e téma köré épültek. A fiúk lovagi kardokat, öltözékeket készítettek és lelkesen készültek a lovagi tornára. A lányok ruhákat, ékszereket készítettek maguknak és a középkori táncokkal ismerkedtek. A társasjátékok, a zene és ének foglalkozások, művészeti tevékenységek, mind a témának megfelelően voltak kiválasztva. A csoportszobát középkori várrá alakítva próbáltuk a gyermekek számára közelebb hozni, a történelmi személyek életét. A vár kialakításában minden gyermek az életkorának és képességeinek megfelelően aktívan részt vett pl. szivacs festéssel várfal nyomdázása. A csoportszoba átalakulása folyamatos volt és a gyermekek ötletei alapján fejlesztettük, bővítettük. Szent Imre herceg életéből kis történeteket ismertettünk meg óvodásainkkal és az „Elég bátor vagyok-e jónak lenni?” Szent Imre idézetes könyvjelzőt mindenki körbedíszítette és laminálás után hazavihették a gyerekek. Otthonukban használják, általában gyermek bibliába vagy meséskönyvbe helyezve. Nagy segítségünkre volt két szakirodalom, melyeket az augusztus végi lelkigyakorlaton vásároltunk: Az Árpádházi szentek színező és a Magyar szentek élete c. könyv, mely gyermeknyelven, nagyon szemléletesen ír le történeteket a szentek életéről.  /óvodapedagógusok: Nagy Nikoletta és Imre Lászlóné/

Szent Imre árnyjáték
Kis hősök
A dekoráció is a múltba repít

Méhecske csoport projektje: Szent Márton jósága: A szakmai nap keretében KETT-módszerrel dolgoztuk fel Szent Márton életét. A dramatizálással, énekekkel tarkított lelki perceket követően saját készítésű társasjátékokkal, Szent Mártonhoz kapcsolódó színezőkből, fejtörőkből álló újsággal, libatollal való rajzolással színesítettük a délelőttöt. A gyermekek egy érdekes kísérlet segítségével tanulmányozhatták, hogy miért nem ázik át a madarak tolla. A kartonpapírból készült tollakat gyertyaviasszal vontuk be és megfigyeltük, hogyan taszítja a viaszos papír a vizet. A vendégeket libás linzerrel kínáltuk, amelyet a gyermekekkel közösen készítettünk, díszítettünk. A fiúk lovagi tornán küzdhettek meg az elismerést jelző kis matricákért, amelyekkel lovagi pajzsaikat díszítették. A lányok pedig a másokon való segítésért, jócselekedetekért kaphattak díszt kis tükreikre. A szakmai napot egy „Márton-napi bál” zárta, ahol a korábban tanult dalos játékokat énekeltük, játszottuk el. Nagy öröm és kihívás volt számunkra ez a szakmai nap, de úgy érezzük, hogy sikerült tartalmassá tennünk. /óvodapedagógusok: Lipőkné Bagaméri Nikoletta és Ignácz Lászlóné/

Szent Márton napi felvonulás
Szent Márton jósága

Pillangó csoport projektje: Szent Erzsébet önzetlensége: A szentjeink példája, élettörténete közel került a gyermekek érzelemvilágához. A mindennapi tevékenységek által igyekeztek megvalósítani azokat az erkölcsi tanításokat, amelyeket szentjeink példaként mutattak számukra. Igazmondás, segítségnyújtás, adakozás, betegek gondozása, vigasztalás, szeretet kifejezése, a családi kapcsolatok fontossága, a szülők iránti tisztelet és hála. Az új KETT módszer elsajátításával a gyermekek egyre tartalmasabb közösségi kapcsolatot, önismereti játékot élhettek át, javult a közösséghez való tartozás, valamint a sajáthelyüknek megtalálása is. Az adni és elfogadni tudás képessége is sokat fejlődött. Produktumok: imák gyűjtése Szent Erzsébetről, színezők, élete története, Szent Erzsébet társasjáték készítése, munkakártyák a sütésről, kísérletezés rózsával. /Óvodapedagógusok: Nagy Attiláné és Kosztyuné Likvácsik Tímea /

Szent Erzsébet története
Szent Erzsébet emlékezete KETT módszerrel
Készül az Erzsébet napi kenyér

Napocska csoport projektje: Szent Miklós szeretete: November utolsó hetében megkezdődött Szent Miklós ünnepére való felkészülés, hiszen a következő héten már Miklós nap volt. Az ünnep jegyében megújult a csoportszoba és az öltöző díszítése is. Nagyon sok, a gyermekek által készített alkotás (Mikulásfej, Mikuláscsizma, fenyő stb.) került az öltöző falára. Ebben az időszakban hatványozottabban odafigyelünk a gyermekek érzelmi életének gazdagabbá, kiegyensúlyozottabbá tételére. A tevékenységek az ünnep, a várakozás köré szerveződtek, elősegítve az elmélyülést és az egymás iránti szeretet, elfogadás kifejezését.

A Mikulást saját sütésű süteménnyel kínáltuk meg. Elsétálunk a szépen feldíszített belvárosba is és meglátogattuk a város Mikulását. Itt dalokat énekeltünk, majd megtekintettünk egy szép karácsonyi kiállítást is. A hozzánk látogató pedagógusok mesét, dalokat, verseket hallhattak Szent Miklós életről. A délelőttöt hangszerjátékkal is színesítettük, amit a gyerekek és a pedagógusok is nagyon élveztek. / Óvodapedagógusok: Papp Adrienn és Fagyasné Pető Tünde/

Hálásan köszönöm minden munkatársam magas szintű felkészülését, egymás segítését, az összefogást, az összmunkát, mellyel ezt a szakmai napot meg tudtuk valósítani. Felföldi László plébános atya előadásával zárult szakmai napunk. Köszönjük, hogy Molnár Katalin főigazgató asszony és Megyesi Mária intézményvezető asszony is megtisztelte részvételével a szakmai napunkat. A Katolikus Pedagógiai Intézet által összesített elégedettségi kérdőíveken az alábbi értékelést kaptuk:

1. Az óvoda által felkínált program összeállításáról alkotott vélemények

Értékelés: 5

Egyéb észrevételek:

Imre Lászlóné

intézményegység vezető